Krótka charakterystyka marketingu internetowego

Z internetu korzysta co raz więcej osób, w serwisie internetowym Internet World Stats są publikowane dane na temat ilości użytkowników globalnej sieci, stopnia penetracji oraz tendencji panujących na całym świecie dotyczących Internetu. Szacuje się, iż na terenie Europy z sieci Internet korzysta 475 mln osób, co stanowi 24.2% wszystkich użytkowników internetu. Stopień penetracji dla Polski wynosi 58%, wynik ten jest identyczny do średniej europejskiej.
Czytaj dalej Krótka charakterystyka marketingu internetowego